Cestou přes Furkapass

Do deníku jsem si mimo jiné z cesty přes Furkapass zapsal: V dálce a hloubce pode mnou supěla parní zubačka do příkrého kopce rychlostí chůza a mohutným dýmáním dávala krystalicky čistému světu hor náležitě najevo svou přítomnost... Mrkněte se, někde tam dole, pod oblakem černého dýmu, určitě je. (Z galerie Alpy 2013)

Grimsel & Furka
Grimsel & Furka
Grimsel & Furka
Ledovcová řeka
Ledovcová řeka
Ledovcová řeka
Parní vlak na Furkapass
Parní vlak na Furkapass
Parní vlak na F...