Španělské cesty

 Po Španělsku jsme najezdili notně kilometrů, avšak oproti představám palmami lemovaných promenád to byla spíš střídající se stoupání a klesání přes průsmyky. Ať už to byly ty vysoké, dvěma metry sněhu zapadané štíty Pyrenejí, mírné kopečky terasovitých sadů ovocných stromků Katalánska nebo nehostinné Iberské hory. Ale na všechny ty miniaturní zakroucené silničky jsme ještě rádi vzpomínali při překonávání studených a větrnách plání Aragonie v kilometru nad mořem, které samotným cestovatelům po pár hodinách cesty opět připomenou koncept nekonečna.

Pyreneje
Pyreneje
Pyreneje
Pyreneje
Pyreneje
Pyreneje
Aragonie - planiny mezi Iberským pohořím a Pyrenejemi
Aragonie - planiny mezi Iberským pohořím a Pyrenejemi
Aragonie - plan...
Iberské pohoří
Iberské pohoří
Iberské pohoří